Fenris Generalforsamling 2024

Fenris havde d. 16 Marts sin generalforsamling for 2024.

I forbindelse med dette havde vi posterne som Suppleant, 5. Bestyrelsesmedlem, Sekretær, og Formand på valg. 
Dog i år havde vi ekstraordinært posten som Næstformand på valg da Benjamin T. Madsen, efter mange års tro tjeneste, havde valgt at trække sig. 
I forbindelse med dette indstillede Morten Andersen og Mikkel Egerrup dem selv til posten. Mikkel Egerrup vandt valget og er nu Næstformand for Fenris. Morten Andersen fortsætter som Sekretær
Da pladsen som 5. Bestyrelsesmedlem nu var tom, grundet Mikkels nye stilling som Næstformand, blev Jesper Kjærsig stemt ind som 5. Bestyrelsesmedlem.
Valget for Suppleant stod imellem Pil Lotze og Erik Just Kristensen. Pil Lotze vandt valget og er nu Suppleant for Fenris. Erik Just Kristensen træder dermed ud af bestyrelsen.
Tina Siig genopstillede som Formand, uden modkandidat, og har beholdt sin stilling.

Dertil var der også mindre vedtægtsændringer som bliver skrevet ind indenfor den kommende uge, og kan findes på vores hjemmeside derefter.

Med alt det bureaukratiske til side, så vil foreningen, og dens ny-formede bestyrelse gerne takke alle dem der dukkede op og var med til, endnu en gang, at vise at Fenris har et engageret bagland.
Vi håber at i tager godt imod vores nye bestyrelsesmedlemmer, hvad end det bare er et skift af stilling, eller om det er helt nye ansigter.
Vi ved at vi i bestyrelsen ser frem til at føre Fenris igennem et år med fede oplevelser, god hygge, og en rar stemning.


Med Venlig Hilsen,
Fenris Bestyrelse